Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.401 din 16 noiembrie 2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1098 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021

  Având în vedere Referatul Direcţiei economice nr. 4.517/44.259 din 3.11.2021 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR,în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar, emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioşteanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 noiembrie 2021.Nr. 1.401.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURIIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATpe anul 2021 pentru Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!