Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.473/1.017/2021privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 2.473 din 17 noiembrie 2021
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.017 din 16 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1098 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021

  Având în vedere:– titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Referatul de aprobare nr. CAZ 4.013 din 17.11.2021 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.281 din 16.11.2021 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IÎn cuprinsul anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „pt. Cod indemnizaţie (1-15)“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „pt. Cod de indemnizaţie (1-16)“.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat

  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!