Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.597 din 17 noiembrie 2021pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.492/2021 privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1098 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021

  În baza prevederilor art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului educaţiei nr. 5.492/2021 privind stabilirea grupului de lucru responsabil de realizarea exerciţiului naţional de metaranking, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1067 din 8 noiembrie 2021, se completează după cum urmează:– 
  La articolul 2, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:9. prof. univ. dr. Florin Alin Sava, Universitatea de Vest din Timişoara.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.
  Nr. 5.597.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!