Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 5.585 din 12 noiembrie 2021privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1101 din 18 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 18-11-2021

  În baza prevederilor art. 125, 192, 217 şi 218 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerile de numire a reprezentanţilor în Consiliul de etică şi management universitar înaintate de către Consiliul Naţional al Rectorilor, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi de către federaţiile naţionale ale studenţilor,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă constituirea Consiliului de etică şi management universitar, având următoarea componenţă:1. reprezentanţi numiţi de către Consiliul Naţional al Rectorilor:a) prof. univ. dr. Gavril Budău;b) prof. univ. dr. Anca Meda Georgescu;c) prof. univ. dr. George Darie;2. reprezentanţi numiţi de către Ministerul Educaţiei:a) prof. univ. dr. Cătălin Silviu Săraru;b) conf. univ. dr. Ciprian Ion Preda;c)
  prof. univ. dr. Flavius Antoniu Baias;
  3. reprezentant numit de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior:– prof. univ. dr. Cristina Daniela Ghiţulică;4. reprezentant numit de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior:– prof. univ. dr. ing. Claudia Popescu;5. reprezentant numit de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice:– prof. univ. dr. Gabriela Carja;
  6. reprezentant numit de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare:– prof. univ. dr. Adrian Miroiu;7. reprezentant numit de către federaţiile naţionale ale studenţilor:– Ştefan-Marius Deaconu.
  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.552/2017 privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 8 decembrie 2017, cu modificările ulterioare.Articolul 3Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ universitar, respectiv de către persoanele numite în Consiliul de etică şi management universitar, conform prevederilor art. 1.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Bucureşti, 12 noiembrie 2021.Nr. 5.585.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!