Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.405 din 17 noiembrie 2021privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1103 din 19 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 19-11-2021

  Ţinând cont de prevederile:– art. 2 alin. (1) lit. h)-j) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;– art. 13 şi 15 din Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători;– 
  Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor:– art. 38 şi art. 39 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar, emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă actualizarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, prin încheierea actelor adiţionale nr. 5 pentru anul 2021, prevăzute în anexele nr. I-VI la prezentul ordin, ca urmare a rectificării bugetului de stat pentru anul 2021 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021.Articolul 2Anexele nr. I-VI*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. I-VI se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1103 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioşteanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.405.Anexa nr. I Deschideți ACT ADIȚIONAL nr. 5pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobatprin art. 1 al H.G. nr. 146/20.02.2020
  Anexa nr. II Deschideți ACT ADIȚIONAL nr. 5pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie2021 al Regio Călători S.R.L. aprobat prin art. 2 al H.G. nr. 146/20.02.2020Anexa nr. III Deschideți ACT ADIȚIONAL nr. 5pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie2021 al Societăţii Comerciale Interregional S.R.L. aprobat prin art. 3 al H.G. nr. 146/20.02.2020Anexa nr. IV Deschideți ACT ADIȚIONAL nr. 5pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie
  2021 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin art. 4 al H.G.nr. 146/20.02.2020
  Anexa nr. V Deschideți ACT ADIȚIONAL nr. 5pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie2021 al Astra Trans Carpatic S.R.L. aprobat prin art. 5 al H.G. nr. 146/20.02.2020Anexa nr. VI Deschideți ACT ADIȚIONAL nr. 5pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie2021 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. aprobat prin art. 6 al H.G. nr. 146/20.02.2020


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!