Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 63 din 7 noiembrie 2021privind modificarea şi completarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1104 din 19 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 19-11-2021

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:Articolul IHotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  Articolul 3 se abrogă.
  2. După articolul 3^2 se introduce un nou articol, articolul 3^3, cu următorul cuprins:Articolul 3^3Se aprobă Normele privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.3. Anexa nr. 3 se abrogă.4. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu
  Bucureşti, 7 noiembrie 2021.Nr. 63.ANEXĂ(Anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 1/2019) Deschideți NORMEprivind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!