Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 1.117 din 19 noiembrie 2021privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 19 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 19-11-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 13 lit. c) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:ARTICOL UNICDoamna Alexandra-Elena Băicoianu se numeşte în calitatea de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani.

  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  Bucureşti, 19 noiembrie 2021.Nr. 1.117.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!