Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.224 din 17 noiembrie 2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi reabilitare ansamblu de clădiri ale Mănăstirii «Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava»"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 19 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 19-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare ansamblu de clădiri ale Mănăstirii «Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava»“, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din veniturile proprii ale Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán

  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.224.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii „Consolidare şi reabilitare ansamblu de clădiri ale Mănăstirii «Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava»“
  Titular: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
  Beneficiar:- Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., pe perioada realizării investiţiei
  - Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“, după finalizarea investiţiei
  Amplasament:municipiul Suceava, strada Ion Vodă Viteazul nr. 2, judeţul Suceava
  Indicatorii tehnico-economici:
  Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA 19%:mii lei100.164
  din care C + M (inclusiv TVA):mii lei60.892
  (în preţuri valabile la data de 10.07.2021, 1 euro = 4,9281 lei)
  Valoarea finanţată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A.mii lei99.182
  din care C + M:mii lei60.892
  Valoarea finanţată de Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“, judeţul Suceavamii lei982
  din care C + M:mii lei0
  Eşalonarea investiţiei:INV/C + M
  - Anul IINVmii lei43.164
  C + Mmii lei26.892
  - Anul IIINVmii lei33.000
  C + Mmii lei20.000
  - Anul IIIINVmii lei24.000
  C + Mmii lei14.000
  Capacităţi:
  Suprafaţă construită2.865,20 mp
  Suprafaţă construită desfăşurată totală5.636,20 mp
  Durata de execuţie a investiţiei:36 de luni
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013 şi Metodologiei MP 025-04, în conformitate cu Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din venituri proprii ale Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  ----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!