Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
INSTRUCŢIUNE nr. 2.503 din 19 noiembrie 2021privind aprobarea Procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unităţile de învăţământ
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 19 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 19-11-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. 4.216/2021 al Direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, ţinând cont de necesitatea desfăşurării activităţilor în cadrul unităţilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 102/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată şi abilitarea Ministerului Sănătăţii pentru elaborarea procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii, interimar, emite prezenta instrucţiune.
  Articolul 1(1) Prezenta instrucţiune are ca scop asigurarea unui cadru unitar de realizare a activităţii de testare a preşcolarilor/elevilor prin teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ. (2) Procedura de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă care urmează a fi utilizate în unităţile de învăţământ este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta instrucţiune. (3) Modelul formularului de exprimare a consimţământului părintelui sau al reprezentantului legal al preşcolarului/elevului în vederea realizării testării prin teste rapide antigen noninvazive din probă de salivă este prevăzut anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta instrucţiune. Articolul 2Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,

  Vass Levente,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 noiembrie 2021.Nr. 2.503.Anexa nr. 1 Deschideți PROCEDURAde administrare a testelor rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă careurmează a fi utilizate în unităţile de învăţământAnexa nr. 2FORMULAR de exprimare a consimţământului
  Subsemnatul/(a), ............., CNP ....................................., adresa .....................,în calitate de părinte/reprezentant legal al/a .........., din clasa .........., unitatea de învăţământ ........... din localitatea .............,îmi exprim consimţământul pentru testarea cu teste rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă a minorului în cadrul unităţii de învăţământ:[ ] doar în prezenţa părintelui/tutorelui legal, la domiciliu;[ ] în absenţa părintelui/tutorelui legal, sub îndrumarea personalului medical/persoanelor desemnat/desemnate de unitatea învăţământ.Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către unitatea de învăţământ, inclusiv pentru transmiterea datelor la direcţia de sănătate publică judeţeană/Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, rezultate din prezentul consimţământ depus la unitatea de învăţământ .......................... .Data: Semnătura:................IMPORTANT:– formularul se va completa cu majuscule;– persoana care completează datele în prezentul formular îşi asumă introducerea corectă a datelor;– procedura de utilizare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă constă în prelevarea unei probe de salivă, ce poate fi colectată cu uşurinţă, fără durere şi fără a fi nevoie de un exsudat nazal/faringian;– 
  prelevarea probei de salivă elimină durerea şi disconfortul pacienţilor faţă de testarea clasică nazofaringiană, fiind o metoda noninvazivă. Acest test permite depistarea virusului SARS-CoV-2 din saliva de la nivelul cavităţii bucale;
  – rezultatul testării este disponibil în 10-15 minute. Recoltarea se poate realiza de către personal medical sau persoane desemnate, precum şi de către părinţi/reprezentanţi legali;– acest model de consimţământ va fi semnat de părinte/reprezentant legal în situaţia în care acesta îşi manifestă opţiunea de testare a minorului.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!