Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.420 din 11 noiembrie 2021privind publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor cu caracter public
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1108 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 şi 37^1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul 1(1)
  Informaţiile cu caracter public se publică pe serverul Ministerului Finanţelor, pentru a fi accesibile prin reţeaua internet.
  (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt extrase din documentele depuse de entităţi la unităţile Ministerului Finanţelor şi aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare. Publicarea datelor pe site-ul Ministerului Finanţelor se face zilnic astfel încât să reflecte modificările apărute în baza de date cu o întârziere de maximum 24 de ore.
  Articolul 2(1) Informaţiile prevăzute la art. 1 se stabilesc anual, în funcţie de indicatorii cuprinşi în situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale întocmite de entităţi conform reglementărilor contabile aplicabile.(2) În cazul entităţilor care, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să întocmească raportări contabile anuale, informaţiile publicate conform art. 1 sunt cele extrase din raportările respective.Articolul 3
  Selecţia informaţiilor prevăzute la art. 1 se face pe baza codului unic de înregistrare.
  Articolul 4(1) Din baza de date publicată potrivit art. 1 se încarcă pe portalul Guvernului la adresa www.data.gov.ro seturile de date în format deschis conţinând informaţii privind entităţile.(2) Perioada de publicare/actualizare a informaţiilor de la alin. (1) este de două ori pe an, respectiv la un interval de 6 luni.(3) Datele de la alin. (1) rămân publicate pe o perioadă de 10 ani. După acest interval datele nu mai pot fi vizualizate/ descărcate.(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt cele care se publică pe serverul Ministerului Finanţelor conform art. 1.
  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.485/1999 pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 23 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 11 noiembrie 2021.Nr. 1.420.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!