Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.204 din 10 noiembrie 2021privind aprobarea stemei comunei Guşoeni, judeţul Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Guşoeni, judeţul Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Guşoeni, judeţul Vâlcea, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.204.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Guşoeni, judeţul Vâlcea
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Guşoeni, judeţul VâlceaDescrierea stemeiStema comunei Guşoeni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat şi semităiat la senestra.La dextra, în câmp albastru, se află o biserică de argint, redată frontal, cu o singură navă dreptunghiulară cu o uşă ajurată negru plasată deasupra a cinci trepte, cu un pridvor având acoperiş trapezoidal, sprijinit de doi stâlpi, cu acoperiş în două ape, terminat cu o cruce latină, cu turlă cuprinzând o fereastră cu boltă, ajurată negru, şi acoperiş triunghiular, puţin evazat în partea de jos, care se termină cu o cruce asemănătoare cu cea de mai înainte.La senestra, în partea superioară, în câmp roşu, se află un nuc smuls, de aur, cu şase nuci, iar în partea inferioară, pe fond de argint, se află un ciorchine de strugure albastru aşezat în pal, având în partea de sus o codiţă poziţionată în bandă şi o frunză dispusă în bară, ambele verzi.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate
  Biserica face referire la biserica de lemn din satul Guşoianca, ridicată în anul 1773, cu hramul „Sfântul Nicolae“, declarată monument istoric.Nucul face trimitere la plantaţiile de pomi fructiferi din localitate, iar numărul fructelor indică numărul satelor care alcătuiesc comuna.Ciorchinele de strugure evocă activitatea specifică zonei, viticultura.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!