Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.205 din 10 noiembrie 2021privind aprobarea stemei comunei Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.205.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Sântămăria-Orlea, judeţul Hunedoara
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Sântămăria-Orlea, judeţul HunedoaraDescrierea stemeiStema comunei Sântămăria-Orlea se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.În prima partiţie, pe fond albastru, se află un castel de argint, zidit negru, având poarta boltită închisă şi trei turnuri cu trei metereze, fiecare turn având câte o gură de tragere neagră.În a doua partiţie, pe fond purpuriu, se află bustul unui personaj feminin aureolat, ţinând mâinile ridicate pentru binecuvântare. Veşmintele şi acoperitoarea capului sunt drapate, totul de aur.În vârful scutului, pe fond roşu, se află un grifon rampant, poziţionat spre dreapta, de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate
  Castelul reprezintă tradiţia heraldică a comunei, fiind monument istoric şi în prezent punct de atracţie turistică.Bustul Fecioarei Maria constituie armă vorbitoare, făcând aluzie la denumirea localităţii.Grifonul este o mobilă heraldică prezentă în istoria comunei din secolul al XVIII-lea, având la bază un vechi simbol greco-roman. El reprezintă ideea de prosperitate şi de protecţie.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!