Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.206 din 10 noiembrie 2021privind aprobarea modelului de steag al comunei Recea, judeţul Maramureş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul de steag al comunei Recea, judeţul Maramureş, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului de steag al comunei Recea, judeţul Maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.206.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.MODELUL STEAGULUIcomunei Recea, judeţul Maramureş
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului de steag al comunei Recea, judeţul MaramureşDescrierea steaguluiSteagul comunei Recea este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lăţime şi lungime de 2/3, compus din trei fâşii dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor: albastru, alb, albastru.În centru, pe fâşia de culoare albă este imprimată stema comunei Recea.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi culorilor steaguluiDescrierea stemeiStema comunei Recea se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o fascie micşorată de argint crenelată.
  În partea superioară, în câmp albastru, se află un turn-donjon crenelat, cu poartă şi două metereze, din care ies trei turnuri dreptunghiulare crenelate, totul de argint.În vârful scutului, în câmp roşu, se află un butuc de viţă-de-vie, dezrădăcinat, cu trei ciorchini şi şase frunze, totul de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
  Semnificaţiile elementelor însumateTurnul crenelat face referire la vechiul castel care a fost construit de contele Francisc Bethlen.Fascia reprezintă localitatea Săsar, care în trecut era o cetate înfloritoare, menţionată în diploma lui Ludovic marele, document autentificat, aflat în copie în arhiva parohiei.Viţa-de-vie simbolizează bogăţia viticolă a zonei, precum şi vechiul sigiliu, expus în biserica din Săsar.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.Culoarea albastră (sau azur) reprezintă apa, dar şi aerul, simbolizează blândeţea, frumuseţea, nobleţea şi buna-credinţă.Culoarea albă desemnează atât absenţa, cât şi suma tuturor culorilor. De aceea se asociază vieţii, luminii, divinităţii, purităţii.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!