Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.207 din 10 noiembrie 2021 privind aprobarea stemei comunei Petreşti, judeţul Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Petreşti, judeţul Satu Mare, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Petreşti, judeţul Satu Mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.207.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Petreşti, judeţul Satu Mare
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Petreşti, judeţul Satu MareDescrierea stemeiStema comunei Petreşti, judeţul Satu Mare, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În cartierul 1, în câmp roşu, se află un uliu păsărar ce ţine în gheara stângă o inimă, flancat la dreapta de o semilună şi la stânga de un soare, totul de aur.În cartierul 2, în câmp verde, se află două spice de grâu de aur.În vârful scutului, în câmp albastru, se află o şură de argint cu acoperiş de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţiile elementelor însumate ale stemei
  Scutul triunghiular respectă convenţia naţională privind stemele comunale.Uliul păsărar reprezintă cel mai vechi element din istoria zonei, anume sigiliul-blazon al familiei contelui Károlyi.Aştrii provin din tradiţia heraldică a zonei.Spicele de grâu semnifică ocupaţia locuitorilor, agricultura, iar numărul lor reprezintă satele ce alcătuiesc comuna.Şura reprezintă şura şvăbească cu acoperiş de trestie, cu poartă mare şi cu uşă, care arată existenţa şvabilor în localitate.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!