Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.208 din 10 noiembrie 2021privind aprobarea stemei comunei Strâmtura, judeţul Maramureş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Strâmtura, judeţul Maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Strâmtura, judeţul Maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.208.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Strâmtura, judeţul Maramureş
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Strâmtura, judeţul MaramureşDescrierea stemeiStema comunei Strâmtura se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, încărcat cu un chevron (căprior) de argint.În centrul chevronului se află un car tras de doi boi văzuţi din semiprofil, spre stânga, de aur, iar atât în partea dreaptă, cât şi în partea stângă a chevronului se află câte un bucium de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumateCarul cu boi face referire la ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.
  Buciumul de aur arată că localitatea se mândreşte cu ultimii buciumaşi din Maramureş.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!