Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.209 din 10 noiembrie 2021privind aprobarea stemei comunei Bordei Verde, judeţul Brăila
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Bordei Verde, judeţul Brăila, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.209.Anexa nr. 1*)
  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Bordei Verde, judeţul Brăila
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Bordei Verde, judeţul BrăilaDescrierea stemeiStema comunei Bordei Verde se compune dintr-un scut triunghiular cu flancurile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint şi despicat în partea de sus. În partea dreaptă superioară, pe fond verde, se află trei spice de grâu aşezate în evantai, legate cu o fundă la punctul de intersecţie, totul de aur. În partea stângă superioară, pe fond roşu, se află un berbec de argint, redat cu piciorul drept în faţă ridicat şi flexat sub un unghi de aproximativ 60°. În partea inferioară, pe fond albastru, se află o sondă de extracţie, de argint.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Semnificaţiile elementelor însumateSpicele de grâu fac trimitere la activitatea specifică a zonei, agricultura.Berbecul face referire la activitatea de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.
  Brâul undat evocă hidrografia localităţii, râul Călmăţui. Sonda face trimitere la activitatea specifică zonei, industria petrolieră şi a gazelor naturale.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!