Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (27.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.210 din 10 noiembrie 2021privind aprobarea modelului steagului municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1109 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul de steag al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului de steag al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.210.
  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.MODELUL STEAGULUImunicipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale modelului de steag al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare Descrierea steaguluiModelul de steag este format dintr-o pânză dreptunghiulară, cu proporţia între lăţime şi lungime de 2/3.Câmpul de culoare albă este încărcat în centru cu stema municipiului Satu Mare.În partea superioară a stemei, central, se află denumirea unităţii administrativ-teritoriale, „MUNICIPIUL SATU MARE“, în limba română, iar în partea inferioară, central, denumirea este menţionată în limbile maghiară, „SZATMÁRNÉMETI“, şi germană, „SATHMAR“. Caracterele vor avea aceeaşi formă, mărime şi vor fi de culoare neagră.Marginile câmpului, mai puţin cea de ridicare, sunt încărcate de o bordură compusă din triunghiuri echilaterale identice ca dimensiune, în secvenţă recurentă roşu şi albastru, dispuse cu o latură pe margine şi cu vârful spre interior. Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor steaguluiDescrierea stemeiStema municipiului Satu Mare se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite.În interiorul scutului, dintr-un bastion format dintr-un zid de cetate crenelat argintiu se ridică un turn de argint cu trei ferestre deschise negre, având la bază o poartă cu grilajul ridicat, apărată de un leu şezând, de aur, văzut din profil spre dreapta, cu coada ridicată pe spate şi cu limba roşie scoasă.
  Din crenelurile bastionului se ridică un turn conic central roşu, flancat de câte un turnuleţ argintiu, cu fereastră neagră deschisă, cu acoperişul ascuţit, roşu. Din metereze iese, în dreapta-stânga bastionului, o terasă verde pe care sunt plasaţi câte un chiparos cu trunchiul negru şi coronamentul verde; la extremităţile fiecărui chiparos se află câte un oştean de argint, privind spre chiparos, îmbrăcat în armură completă, cu coiful cu viziera trasă, având în mâna dreaptă/stângă o spadă ridicată.Bastionul este aşezat pe o terasă verde, iar vârful scutului de argint este undat.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu şapte turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumateBastionul se referă la rolul cetăţii în apărarea localităţii.Leul reprezintă o imagine simbolică pentru ideea de putere şi curaj în luptă.Chiparosul face referire la bogăţia pomicolă din zonă.Grilajul reprezintă statutul privilegiat de cetate al oraşului în evul mediu.Întreaga compoziţie a fost inspirată de tradiţia heraldică folosită în perioada interbelică.Coroana murală cu şapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu reşedinţă de judeţ.Semnificaţia culorilor: albastrul semnifică blândeţe, nobleţe, încredere; roşul înseamnă curaj şi îndrăzneală; albul semnifică puritate, compasiune, optimism, fiind un simbol al păcii.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!