Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.409 din 18 noiembrie 2021privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX"- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pentru anul 2021
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  Având în vedere:– Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 43.800 din 3.11.2021; – Hotărârea Consiliului de administraţie al Metrorex - S.A. nr. 1 din data de 28.10.2021,
  ţinând cont de prevederile:– cap. 5 art. 5.1 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020 privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX“ - S.A., cu modificările ulterioare;– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;– Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, cu modificările ulterioare,în temeiul:– art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;– art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 24^1 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017,ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar, emite prezentul ordin.Articolul I
  Se aprobă actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX“ - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 4 martie 2020, cu modificările ulterioare, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pentru anul 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIActul adiţional nr. 2 pentru anul 2021 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX“ - S.A. se încheie în 2 (două) exemplare originale.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioşteanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 noiembrie 2021.Nr. 1.409.ANEXĂ Deschideți ACT ADIȚIONAL nr. 2pentru anul 2021 pentru actualizarea Contractului de servicii publice de transport cumetroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A.,aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!