Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.504 din 19 noiembrie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 740/2021 privind aprobarea Listei medicamentelor imunomodulatoare şi destinate managementului coagulopatiei cuprinse în Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar, pe o perioadă de 6 luni
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 4.223 din 19.11.2021 al Direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi tehnologiilor medicale,având în vedere prevederile art. 804 alin. (2^1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 740/2021 privind aprobarea Listei medicamentelor imunomodulatoare şi destinate managementului coagulopatiei cuprinse în Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar, pe o perioadă de 6 luni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 28 mai 2021, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins: ORDINprivind aprobarea Listei medicamentelor imunomodulatoare şi destinate managementului coagulopatiei cuprinse în Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IITermenul prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 740/2021 se prorogă cu 6 luni, respectiv până la data de 28 mai 2022.Articolul III
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Prezentul ordin a fost notificat în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale.
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 noiembrie 2021.Nr. 2.504.ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 740/2021)LISTAcuprinzând medicamentele imunomodulatoare şi destinate managementului coagulopatiei cuprinse în Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2A. Medicaţie imunomodulatoare
  Nr. crt.Denumire comună internaţională
  Formă farmaceuticăConcentraţie
  1METHYLPREDNISOLONUMPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.125 mg
  500 mg
  COMPR.32 mg
  16 mg
  2DEXAMETHASONUMSOL. INJ.8 mg/2 ml
  4 mg/ml
  COMPR.20 mg
  4 mg
  3TOCILIZUMABUM
  CONC. PT. SOL. PERF.20 mg/ml
  SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ162 mg
  4BARICITINIBUMCOMPR. FILM.2 mg
  4 mg
  5SILTUXIMABUMPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mg
  400 mg
  6RITUXIMABUMCONC. PT. SOL. PERF.100 mg
  500 mg
  100 mg
  500 mg
  SOL. INJ.1.400 mg
  120 mg/ml
  7ANAKINRASOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ150 mg/ml
  B. Medicaţie destinată managementului coagulopatiei
  Nr. crt.Denumire comună internaţionalăFormă farmaceuticăConcentraţie
  1ENOXAPARINUMSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2000 UI (20 mg)/0,2 ml
  4000 UI (40 mg)/0,4 ml
  6000 UI (60 mg)/0,6 ml
  8000 UI (80 mg)/0,8 ml
  2DALTEPARINUMSOL. INJ.5000 UI/0,2 ml
  3NADROPARINUMSOL. INJ.3800 UI AFXa/0,4 ml
  5700 UI AFXa/0,6 ml
  7600 UI AFXa/0,8 ml
  4TINZAPARINUMSOL. INJ. ÎN FLACOANE10000 UI anti-XA/ml
  20000 UI anti-Xa/ml
  5HEPARINUMSOL. INJ.5000 UI/ml
  6FONDAPARINUX SODIUMSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2,5 mg/0,5 ml
  7,5 mg/0,6 ml
  7APIXABANUMCOMPR. FILM.2,5 mg
  5 mg
  8RIVAROXABANUMCOMPR. FILM.10 mg
  15 mg
  20 mg
  9DABIGATRANUM ETEXILATUMCAPS.75 mg
  110 mg
  150 mg
  10EDOXABANUMCOMPR. FILM. 15 mg
  30 mg
  60 mg
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!