Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.505 din 19 noiembrie 2021pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. CAZ 4.220 din 19.11.2021,având în vedere:– prevederile art. 10 şi 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 26 martie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La litera B - Listă spitale şi unităţi de dializă, poziţia 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  2.AGSPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PITEŞTIISpitalul Municipal CâmpulungSpitalul Judeţean de Urgenţă PiteştiSpitalul de Psihiatrie VedeaSpitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti - cazuri grave şi critice
   AGSPITALUL DE PEDIATRIE PITEŞTIII
   AG
  SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNGIIISpitalul de Pediatrie PiteştiSpitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti
   AGSPITALUL ORĂŞENESC MIOVENII
   AGSPITALUL ORĂŞENESC COSTEŞTIIIISpitalul Municipal CâmpulungToate centrele - tură suplimentară
   AGSPITALUL MILITAR DE URGENŢĂ «DR. ION JIANU» PITEŞTIIII
   AGSPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGEŞIII
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 noiembrie 2021.Nr. 2.505.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!