Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 62 din 7 noiembrie 2021privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi testarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte: Articolul IAnexa nr. 5 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 5 martie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4)
  Cu excepţia programelor de studii universitare acreditate în condiţiile legii, programele de formare profesională pentru psihologi se pot desfăşura numai sub egida CPR şi cu avizul Comitetului director al CPR, denumit în continuare Comitetul director.
  2. La articolul 2 alineatul (6), litera a) va avea următorul cuprins:a) programe universitare de licenţă în psihologie, acreditate în condiţiile legii;3. La articolul 2 alineatul (6), litera b) va avea următorul cuprins:b) programe de studii universitare de master şi programe de studii postuniversitare în psihologie, acreditate în condiţiile legii şi recunoscute de către CPR;4.
  La articolul 2, alineatul (7) va avea următorul cuprins:(7) În vederea obţinerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea profesiei de psiholog, programele de studii universitare parcurse în străinătate vor fi recunoscute de către CPR sau, după caz, de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, denumit în continuare CNRED, conform procedurilor legale aplicabile.
  5. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:Articolul 5(1) Programele de studii universitare de licenţă, master, doctorat, precum şi programele de studii postuniversitare în psihologie sunt organizate de către universităţi, în condiţiile legii.6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:Articolul 10
  Programele de formare profesională, cu excepţia programelor de studii universitare şi postuniversitare acreditate în condiţiile legii, se pot desfăşura numai cu condiţia avizării acestora de către Comitetul director.
  7. La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Nu se percep taxe de avizare pentru programele de studii universitare acreditate în condiţiile legii.8. La articolul 18 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) partea I, care cuprinde universităţile ale căror programe de studii de master şi programe de studii postuniversitare, acreditate în condiţiile legii, au fost recunoscute de către CPR pentru unul sau mai multe domenii generale de specializare;
  9. La articolul 34 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:c) copie a hotărârii de acreditare emise în condiţiile legii, dacă este cazul;10. La anexa nr. 5H, litera c) va avea următorul cuprins:c) hotărârea de acreditare emisă în condiţiile legii, dacă este cazul - în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
  Ion Dafinoiu
  Bucureşti, 7 noiembrie 2021.Nr. 62.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!