Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ACT ADIȚIONAL nr. 2 din 18 noiembrie 2021pentru anul 2021 pentru actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "METROREX" - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1107 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021


  Conținut de ORDINUL nr. 1.409 din 18 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1107 din 22 noiembrie 2021.
  Încheiat între:Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Dan Vîlceanu, ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar, în calitate de autoritate contractantă,şi
  Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX“ - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Ştefan Paraschiv, director general, în calitate de operator,denumite în continuare în mod individual partea şi în mod colectiv părţile.În temeiul prevederilor cap. 5 art. 5.1 alin. (3) din Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anii 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX“ - S.A., anexă la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, cu modificările ulterioare, ca urmare a apariţiei Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi a Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, cu modificările ulterioare,părţile convin să actualizeze şi să modifice următoarele elemente, după cum urmează:A. Art. 7.6 din contract se modifică şi va avea următorul cuprins:7.6. (1) În cazul în care Compensaţia anuală calculată conform art. 7.5 este mai mică decât compensaţia acordată Operatorului în baza raportului lunar de constatare cu indicatorii preliminaţi, diferenţa rezultată se va vira Autorităţii Contractante în termen de 5 zile de la stabilirea compensaţiei anuale, dar nu mai târziu de 31 ianuarie, conform normelor legale. În mod corespunzător, în cazul în care compensaţia acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensaţia calculată potrivit art. 7.5, Autoritatea Contractantă va vira diferenţa stabilită potrivit art. 7.5 după aprobarea prin rectificarea bugetului de stat a sumei necesare efectuării viramentului.(2) În cazul în care, în timpul anului, se realizează rectificări ale bugetului de stat, care au impact asupra Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Metrorex, Autoritatea Contractantă va modifica sumele aferente Compensaţiei, sens în care costul unitar va fi recalculat, conform anexei nr. 7 la contract, iar suma egală cu diferenţa dintre suma cuvenită şi suma plătită până la momentul modificării costului unitar aferent rectificării, conform noului cost unitar, se va vira Operatorului în termen de 30 de zile de la semnarea actului adiţional de modificare a valorii Compensaţiei, respectiv costului unitar, în baza calculului efectuat de către operator şi înaintat Autorităţii Contractante.B. Se actualizează şi se modifică elementele prevăzute în anexele nr. 1.1, 2, 4, 5 şi 7 la contract, după cum urmează:1. Anexa nr. 1.1 „Programul de transport al Operatorului“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul act adiţional;
  2. Anexa nr. 2 „Achiziţii material rulant“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul act adiţional;3. Anexa nr. 4 „Tarife practicate în momentul încheierii contractului“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul act adiţional;4. Anexa nr. 5 „Diferenţele de tarif“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul act adiţional;5. Anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei“ pentru anul 2021 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.
  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.
  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar,
  Ionel Scrioşteanu,
  secretar de stat

  METROREX - S.A.
  Director general,
  Ştefan Paraschiv
  Anexa nr. 1la Actul adiţional nr. 2/2021(Anexa nr. 1.1 la contract)Programul anual de transport al Operatorului
  MagistralaRealizatKm estimaţi
  20202021202220232024
  Pantelimon-Dristor 23.437.8972.780.7342.860.4272.855.0822.867.314
  Berceni-Pipera2.209.3912.359.4102.658.5582.643.0482.663.100
  Anghel Saligny-Preciziei1.761.8001.938.0872.024.4542.017.4742.026.184
  Gara de Nord-Străuleşti705.005758.382733.243732.027735.042
  Râul Doamnei-Eroilor188.706589.853597.426595.834598.788
  Km planificaţi-8.426.4668.874.1088.843.4658.890.428
  Total km = km planificaţi x 1,0218.302.7998.462.4669.060.4649.029.1789.077.127
  NOTE:Având în vedere faptul că la data întocmirii documentaţiei pentru încheierea Actului adiţional nr. 2 la contractul de servicii se cunoaşte nr. de km realizaţi în perioada ianuarie-septembrie 2021, valoarea de 1,021 reprezentând coeficientul care ţine seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanţei, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulaţie de noapte, evenimente speciale se aplică numai pentru km estimaţi a fi realizaţi în perioada octombrie-decembrie 2021.S-a ţinut cont de faptul că până la sfârşitul anului 2023 vor fi livrate cele 13 trenuri noi achiziţionate pentru exploatarea pe Magistrala 5. Prin urmare, în anul 2024 cele 13 trenuri noi se vor utiliza pe Magistrala 5, iar trenurile tip BM utilizate pe această magistrală în perioada 2020-2023 vor reveni în parcul magistralelor 1 şi 3, acţiune care va crea posibilitatea aplicării graficelor de circulaţie prin care este prevăzută scăderea intervalului de urmărire a trenurilor de la 6 minute la 5 minute în orele de vârf de trafic. Valorile rezultate din calculul km planificaţi sunt determinate de graficele de circulaţie aplicate pe fiecare magistrală (nr. km/grafic), în funcţie de necesitatea de transport [(nr. zile lucrătoare/nr. zile festive)/an].Ca urmare a prelungirii stării de alertă pe teritoriul României în anul 2021, prin hotărâri de Guvern succesive, situaţie care a generat scăderea numărului de călători transportaţi, METROREX a luat măsura de reducere a graficelor de circulaţie atât în zilele lucrătoare, cât şi în zilele festive, pe magistralele 1, 2, 3 şi 4.
  Anexa nr. 2la Actul adiţional nr. 2/2021
  (Anexa nr. 2 la contract) ACHIZIŢII MATERIAL RULANT - mii lei (cu TVA inclus) -
  Nr. crt.Denumire proiectDescriere proiectDurata până la finalizare/Valoare respectivăTermen20202021202220232024Sursa de finanţare
  ÎnceputFinalizare
  01234567891011
  TOTAL100.508,410100.000,0075.842,00465.094,00TOTAL BUGET 2020-2024
  00050.849,000T55Buget de stat
  100.508,410024.993,000T65BEI IV
  0000465.094,00T58POIM
  1Achiziţie material rulant Magistrala 5, Secţiunea 113 trenuri4 ani/50320202023100.508,410075.842,000TOTAL
  00050.849,000T55Buget de stat
  100.508,410024.993,000T65BEI IV
  2Achiziţie material rulant Magistrala 6, 1 Mai-Otopeni12 trenuri5 ani/6252021202500100.000,000465.094,00TOTAL
  00100.000,000465.094,00T58POIM
  Anexa nr. 3la Actul adiţional nr. 2/2021 (Anexa nr. 4 la contract)Tarife practicate în momentul încheierii contractului
  Modalitate de cumpărareTipul titlului de călătoriePreţ (inclusiv TVA)
  Casierii, casierii speciale şi cabine de acces1 călătorie3,00 lei
  2 călătorii6,00 lei
  10 călătorii25,00 lei
  Abonament 24 de ore8,00 lei
  Abonament 72 de ore20,00 lei
  Abonament săptămânal30,00 lei
  Abonament lunar80,00 lei
  Abonament 6 luni400,00 lei
  Abonament anual700,00 lei
  Abonament lunar cu reducere 50% pentru donatori sânge40,00 lei
  Abonament lunar pentru elevi (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare)Gratuit
  Abonament lunar pentru studenţi [Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările şi completările ulterioare - art. 4 alin. (4)]Gratuit
  Abonament lunar cu reducere 50% pentru studenţi (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările şi completările ulterioare)40,00 lei
  2 Călătorii cu reducere 50% pentru studenţi (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările şi completările ulterioare)3,00 lei

  Modalitate de cumpărareTipul titlului de călătoriePreţ
  (inclusiv TVA)
  10 călătorii cu reducere 50% pentru studenţi (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările şi completările ulterioare)12,50 lei
  Abonament săptămânal cu reducere 50% pentru studenţi (Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările şi completările ulterioare)15,00 lei
  Casierii şi cabine de acces Metrorex, precum şi casierii S.T.B.1 călătorie metropolitană şi metrou/120 de minute5,00 lei
  2 călătorii metropolitane şi metrou/120 de minute10,00 lei
  10 călătorii metropolitane şi metrou/120 de minute45,00 lei
  Abonament metropolitan şi metrou/24 de ore14,00 lei
  Abonament metropolitan şi metrou/72 de ore35,00 lei
  Abonament metropolitan şi metrou/7 zile50,00 lei
  Abonament metropolitan şi metrou/1 lună140,00 lei
  Abonament metropolitan şi metrou/6 luni700,00 lei
  Abonament metropolitan şi metrou/12 luni1.200,00 lei
  Automate de vândut cartele2 călătorii6,00 lei
  10 călătorii25,00 lei
  Abonament săptămânal30,00 lei
  Abonament lunar80,00 lei
  Plata cu cardul bancar la turnichet1 călătorie3,00 lei
  NOTE:1. La prima emitere, cardul contactless reîncărcabil nominal se distribuie gratuit în baza documentelor de identitate. 2. În caz de pierdere, furt sau deteriorare a cardului contactless reîncărcabil nominal din vina călătorului, un nou suport de card se achiziţionează contra cost. 3. Titlurile de călătorie metropolitane şi metrou cu valabilitate de 120 de minute, 24 de ore şi 72 de ore acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite şi permit călătoria până în ultimul minut al valabilităţii pe liniile STB - S.A. şi până la ieşirea din staţie de la METROREX - S.A.4. Abonamentele metropolitane integrate permit un număr nelimitat de validări în limita de timp prevăzută, cu temporizare 15 minute între validări.5. Decontarea sumelor provenite din vânzarea titlurilor comune pentru transportul cu metroul şi STB se va face în procente egale, în cuantum de 50% pentru fiecare dintre cei doi operatori, conform Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, cu modificările ulterioare, indiferent dacă titlul de călătorie vândut a fost sau nu validat.
  Anexa nr. 4la Actul adiţional nr. 2/2021 (Anexa nr. 5 la contract)Diferenţele de tarifAnexa 5.1 - Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun
  Categoria socială/Tipul de protecţie socialăModalitatea de acordare a protecţiei sociale (procentul de reducere)Nivelul protecţiei sociale acordate (lei/unitate)Legislaţia în vigoare care reglementează protecţia socială
  Elevi100%Gratuitate pentru abonament lunar cu număr nelimitat de călătoriiLegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, cu modificările şi completările ulterioare

  Categoria socială/Tipul de protecţie socialăModalitatea de acordare a protecţiei sociale (procentul de reducere)Nivelul protecţiei sociale acordate (lei/unitate)Legislaţia în vigoare care reglementează protecţia socială
  Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă100%Gratuitate pentru abonament lunar cu număr nelimitat de călătoriiLegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare
  Studenţi50%40,00 lei/abonament lunar cu număr nelimitat de călătoriiLegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare
  Studenţi50%3,00 lei/2 călătoriiHotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare
  Studenţi50%12,50 lei/10 călătoriiHotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare
  Studenţi50%15,00 lei/abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătoriiHotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare
  Studenţii orfani sau studenţii proveniţi din casele de copii100%Gratuitate pentru abonament lunar cu număr nelimitat de călătoriiLegea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, cu modificările şi completările ulterioare
  Donatori de sânge50%40,00 lei/abonament lunar cu număr nelimitat de călătoriiHotărârea Guvernului nr. 1.364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge
  Revoluţionari100%3,00 lei/călătorieLegea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
  Veterani de război100%3,00 lei/călătorieLegea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  Deţinuţi politici100%3,00 lei/călătorieDecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat
  Anexa 5.2 - Modul de acordare a diferenţelor de tarifModul de acordare a diferenţelor de tarif este cel stabilit în temeiul legislaţiei în vigoare, pentru fiecare categorie în parte, după cum urmează:
  Categoria socială/Tipul de protecţie socialăPerioadaUnităţi de calcul pe perioada selectată utilizate pentru calculTarif (lei)Modalitatea de acordare a protecţiei sociale (procentul de reducere)
  Tarif întreg (lei)Reducerea oferită (lei)
  EleviLunarAbonament lunar cu număr nelimitat de călătorii80,0080,00100%
  Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelăLunarAbonament lunar cu număr nelimitat de călătorii80,0080,00100%
  StudenţiLunarAbonament lunar cu număr nelimitat de călătorii80,0040,0050%
  StudenţiMaximum 10 cartele/lună2 călătorii6,003,0050%
  StudenţiMaximum 3 cartele/lună10 călătorii25,0012,5050%
  StudenţiMaximum 4 abonamente/lunăAbonament săptămânal30,0015,0050%
  Studenţii orfani sau studenţii proveniţi din casele de copiiLunarAbonament lunar cu număr nelimitat de călătorii80,0080,00100%
  Donatori de sângeLunarAbonament lunar cu număr nelimitat de călătorii80,0040,0050%
  RevoluţionariLunarCălătorie3,003,00100%
  Veterani de războiLunarCălătorie3,003,00100%
  Deţinuţi politiciLunarCălătorie3,003,00100%
  Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuităţi, în baza documentelor legale justificative.
  20202021202220232024
  Diferenţe de tarif cuvenite operatorului - mii lei18.634,0029.430,7652.000,0052.000,0052.000,00
  Anexa 5.3 - Modelul formularelor de decont pentru diferenţele de tarif rămâne neschimbată.
  Anexa nr. 5*)la Actul adiţional nr. 2/2021*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 7 la contract)Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!