Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 551 din 22 noiembrie 2021privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Bîzîc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021


  Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 29.029 din 17.11.2021, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.600 din 18.11.2021, propunerea formulată de Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea prin Adresa nr. 14.860 din 28.10.2021, precum şi Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 46.479/2021,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNICÎncepând cu data de 25 noiembrie 2021, domnul Ion Bîzîc, consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul administrativ, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Tiberiu Horaţiu Gorun
  Bucureşti, 22 noiembrie 2021.Nr. 551.----





  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!