Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.290 din 16 noiembrie 2021pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiţii productive
EMITENT
 • MINISTERUL INVESTIŢIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 22 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 22-11-2021

  Având în vedere:– prevederile secţiunii 3.1 - Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4.04.2020, modificată prin Comunicarea CE - Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 164/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.05.2020, Comunicarea CE - A treia modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 218/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2.07.2020, Comunicarea CE - A patra modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2020/C 340 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 13.10.2020, Comunicarea CE - Cea de a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt (2021/C 34/06), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 1.02.2021;– prevederile Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare C(2014)10233, cu modificările şi completările ulterioare; – 
  Avizul Consiliului Concurenţei nr. 11.951 din 6.10.2021;
  – Decizia Comisiei Europene C ( 2021) 7857 final - „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiţii productive nr. C(2021) 7857 final din 27.10.2021;– Referatul de aprobare al Direcţiei generale programe europene Competitivitate nr. 109.437 din 8.11.2021,
  în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, interimar, emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiţii productive, aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC 2014-2020), axa prioritară (AP) 4 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei, prioritatea de investiţii 4d - Sprijinirea capacităţii IMM-urilor de a creşte pe pieţele regionale, naţionale şi internaţionale şi de a se angaja în procesele de inovare, obiectivul specific OS 4.1. - Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, acţiunea 4.1.1 - Investiţii în activităţi productive, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiţii productive este finanţată din fonduri externe nerambursabile asigurate din Programul operaţional Competitivitate, în condiţiile legii.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene, interimar,
  Csilla Hegedüs,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 noiembrie 2021.Nr. 1.290.ANEXĂ Deschideți SCHEMĂ DE AJUTOR DE STATSprijin pentru IMM-uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19- investiţii productive


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!