Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.043 din 4 noiembrie 2021pentru încetarea aplicabilităţii unor dispoziţii ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 23 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 23-11-2021

  Având în vedere prevederile:– Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
  – art. 4 alin (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.002/2019 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii,
  în temeiul:– art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, dispoziţiile referitoare la cerinţa deţinerii avizului de înfiinţare emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii din cuprinsul anexelor nr. 1-3 şi 6 la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 şi 100 bis din 8 februarie 2019, denumit în continuare ordin, îşi încetează aplicabilitatea.
  Articolul 2Punctajele prevăzute în secţiunea a 2-a din anexele nr. 1-3 şi 6 la ordin se diminuează în mod corespunzător cu un punct ca urmare a încetării aplicabilităţii prevederilor referitoare la îndeplinirea cerinţei deţinerii avizului de înfiinţare emis de Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.Articolul 3Prevederile art. 1 şi 2 se aplică inclusiv în cazul cererilor de licenţiere a serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, depuse în baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate la Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  Bucureşti, 4 noiembrie 2021.Nr. 1.043.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!