Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.509 din 22 noiembrie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.765/2006 privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 23 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 23-11-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. CAZ 4.317/2021 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,având în vedere prevederile art. 108 alin. (10) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 2 lit. c) şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:Articolul ILa articolul 6 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.765/2006 privind arondarea judeţelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:7. Regiunea de Dezvoltare Centru: spitalele din judeţele Mureş, Alba, Harghita şi Sibiu sunt arondate centrului universitar Târgu Mureş, respectiv unităţilor sanitare regionale de tip IA şi IB din acest centru, iar spitalele din judeţele Covasna şi Braşov vor fi arondate Spitalului Clinic Regional de Urgenţă Braşov, respectiv unităţilor sanitare regionale de tip IA şi IB din acest centru.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătăţii, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  Bucureşti, 22 noiembrie 2021.Nr. 2.509.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!