Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.216 din 10 noiembrie 2021privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 23 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 23-11-2021

  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 286 alin. (2), art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi al art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se declară bun de interes public naţional şi se aprobă înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi, pentru desfăşurarea activităţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 205 din 28.05.2020.
  Articolul 2Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Rákosi-Seiwarth Ildikó
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 10 noiembrie 2021.Nr. 1.216.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale terenului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publical statului şi care se dă în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi
  Nr. crt.Nr. MFCodul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actuală:concesiune/închiriat/dat cu titlu gratuitTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi(după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/concesiune
  1Ministerul Finanţelor va atribui un număr nou.8.29.08TerenTeren intravilan, în suprafaţă de 1.100 mpNr. cadastral 110554CF nr. 110554 GalaţiNord - zonă CFR Est - teren municipiul GalaţiSud - Str. DomneascăVest -teren municipiul GalaţiŢara: România; judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, Str. Domnească nr. 2442020754.977,00Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 205 din28.05.2020În administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi CUI 9792290-Imobil
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!