Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.235 din 17 noiembrie 2021privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1114 din 23 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 23-11-2021

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare pentru concordanţa cu extrasul de carte funciară şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.235.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE
  a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru care se modifică datele de identificare pentru concordanţa cu extrasul de carte funciară şi valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

  1. Ordonator principal de credite4192812Ministerul Culturii
  2. Ordonator secundar de credite4283830Centrul Naţional al Cinematografiei
  3. Ordonator terţiar de credite  
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal  
  Nr. M.F.P.Codul de clasificaţieDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Valoarea de inventar actualizată (lei)
  Descrierea tehnicăVecinătăţiAdresa
  1070988.30_ImobilSuprafaţa construită - 4.214 mp Suprafaţa totală, inclusiv construcţiile - 44.950 mp C.F. nr. 107106 Ţara: România; judeţul Constanţa; comuna Limanu, satul 2 Mai20024.272.6954.185.463
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!