Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.231 din 17 noiembrie 2021privind aprobarea închirierii imobilului 1608, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 23 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 23-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă închirierea imobilului 1608, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării unor activităţi de păşunat, adăpostire animale, reparaţii şi parcare maşini şi utilaje agricole, realizării unui proiect integrat de pregătire a tinerilor din România în domeniile programare, robotică şi inteligenţă artificială, precum şi pentru desfăşurarea unor activităţi sportive pentru copii cu nevoi speciale şi persoane cu dizabilităţi.
  (2) Închirierea imobilului prevăzut la alin. (1) se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.(3) Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani.(4) Preţul minim de închiriere al imobilului 1608 este de 6.144 euro/lună, echivalent în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua licitaţiei.
  Articolul 2Sumele obţinute din închirierea imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) se varsă integral la bugetul de stat. PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:Ministrul apărării naţionale,Nicolae-Ionel CiucăMinistrul finanţelor,Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.231.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale imobilului 1608, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care se închiriază
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea bunului imobilAdresaElementele-cadru de descriere tehnică, nr. cărţii funciare/nr. cadastral, valoarea de inventar a imobilului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiElementele-cadru de descriere tehnică ale imobilului care se închiriază şi valoarea de inventarPersoana juridică în administrarea căreia se află imobilul
  1037168.19.01Imobil1608Judeţul Prahova, municipiul Câmpina, Str. Drumul TabereiConstrucţii şi teren*Carte funciară nr. 23808
  Nr. cadastral 23808Valoare de inventar - 1.085.175 lei
  1. Construcţii:Construcţia C 1:- suprafaţa construită = 166,00 mp;- valoare de inventar = 43.572,00 lei.Construcţia C 2:- suprafaţa construită = 112,00 mp;- valoare de inventar = 32.538,00 lei.Construcţia C 3:- suprafaţa construită = 117,00 mp;- valoare de inventar = 23.524,00 lei.Total suprafaţă construită - 395,00 mp;Total valoare de inventar construcţii = 99.634,00 lei.2. Amenajări la terenuri:- drumuri şi alei interioare de pământ = 800,00 mp;- valoare de inventar = 687,00 lei;- reţea energie electrică aeriană = 60,00 ml;- valoare de inventar = 307,00 lei;- reţea energie electrică subterană = 200,00 ml;
  - valoare de inventar = 126,00 lei;- împrejmuire sârmă ghimpată = 1.278,00 ml;- valoare de inventar = 1.613,00 lei.Total valoare de inventar amenajări la terenuri = 2.733,00 lei.3. Teren:- suprafaţa terenului = 58.048 mp;- valoare de inventar = 982.808,00 lei.Total valoare de inventar imobil = 1.085.175,00 lei.
  Ministerul Apărării NaţionaleCUI - 4183229
  * Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!