Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.232 din 17 noiembrie 2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere şi dotare a sediului istoric al Academiei Române şi construire corp nou - aulă în incinta imobilului din Calea Victoriei nr. 125-127, sectorul 1, Bucureşti"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1117 din 23 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 23-11-2021

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere şi dotare a sediului istoric al Academiei Române şi construire corp nou - aulă în incinta imobilului din Calea Victoriei nr. 125-127, sectorul 1, Bucureşti“, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din veniturile proprii ale Academiei Române, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Articolul 3Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ -S.A., răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltán

  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.232.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investiţii „Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere şi dotare a sediului istoric al Academiei Române şi construire corp nou - aulă, în incinta imobilului din Calea Victoriei nr. 125-127, sectorul 1, Bucureşti“
  Titular:Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei
  Beneficiar:• Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ - S.A., pe perioada realizării investiţiei
  • Academia Română
  Amplasament:Calea Victoriei nr. 125-127, sectorul 1, Bucureşti
  Indicatorii tehnico-economici:
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2019, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din veniturile proprii ale Academiei Române, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  ----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!