Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 207 din 5 noiembrie 2021privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2022
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1119 din 24 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 01-01-2022

  Având în vedere:– art. 5.9 şi 7.2 din Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Oil Terminal“ - S.A. Constanţa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2002, cu modificările ulterioare;– Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere, înregistrat cu nr. 401.093 din 1.11.2021,
  în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2022, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 322/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1096 din 18 noiembrie 2020.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

  Daniel Grigoroiu-Norocel
  Bucureşti, 5 noiembrie 2021.Nr. 207.ANEXĂ Deschideți CONTRACT CADRUde derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul2022

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!