Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 564 din 11 noiembrie 2021pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1119 din 24 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 24-12-2021

  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. 615 din 10.11.2021 întocmit de Serviciul societatea informaţională;– Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare;– 
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020;
  – prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;– prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare,preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României emite prezenta decizie.Articolul 1Se aprobă Normele privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.
  p. Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României,
  Octavian Oprea
  Bucureşti, 11 noiembrie 2021.Nr. 564.ANEXĂ Deschideți NORMEprivind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificarea persoanei la distanţă utilizând mijloace video

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!