Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 19.282 din 4 noiembrie 2021privind instituirea procedurii de administrare specială în vederea dizolvării şi lichidării, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, la COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT BAR DE DORMIT ŞI CUŞETĂ - VARORED - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1119 din 24 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 24-11-2021

  Având în vedere:– art. 21 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârea Colegiului director al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului nr. 18 din 1.11.2021, prin care s-a aprobat „Nota privind instituirea procedurii de administrare specială prevăzută de Legea nr. 137/2002 cu modificările şi completările ulterioare, la societatea VARORED - COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT - S.A. Bucureşti“,
  în temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului emite prezentul ordin.Articolul 1Se instituie procedura de administrare specială la societatea COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT BAR DE DORMIT ŞI CUŞETĂ - VARORED - S.A., denumită în continuare societate, cu sediul în Piaţa Gării de Nord nr. 1, sectorul 1, Bucureşti, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/16273/1991, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi până la finalizarea lichidării societăţii.Articolul 2Pe durata administrării speciale, administratorul special are atribuţiile conform contractului de mandat încheiat cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.Articolul 3Procedura de administrare specială la societatea COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT BAR DE DORMIT ŞI CUŞETĂ - VARORED - S.A. încetează odată cu finalizarea lichidării societăţii, conform Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru Administrarea Arhivelor Statului.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,
  Claudiu Constantin Năstasă
  Bucureşti, 4 noiembrie 2021.Nr. 19.282.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!