Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 19.823 din 15 noiembrie 2021privind numirea administratorului special la societatea COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT BAR DE DORMIT ŞI CUŞETĂ - VARORED - S.A.
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1119 din 24 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 24-11-2021

  Având în vedere:– art. 21 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârea Colegiului director al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului nr. 18 din 1.11.2021, prin care s-a aprobat „Nota privind instituirea procedurii de administrare specială la societatea VARORED - COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT - S.A. Bucureşti“,
  în temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului emite prezentul ordin.Articolul 1Se numeşte societatea CARPAT ADVISORY - S.R.L. în calitate de administrator special al societăţii COMPANIA DE EXPLOATARE A VAGOANELOR RESTAURANT BAR DE DORMIT ŞI CUŞETĂ - VARORED - S.A.Articolul 2Pe durata administrării speciale, administratorul special are atribuţiile stabilite prin contractul de mandat încheiat cu Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului,
  Claudiu Constantin Năstasă
  Bucureşti, 15 noiembrie 2021.Nr. 19.823.-----





  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!