Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.233 din 17 noiembrie 2021privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională CF Bucureşti, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1120 din 24 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 24-11-2021

  În conformitate cu art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“- S.A. - Sucursala Regională CF Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, a bunurilor prevăzute la art. 1, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.ˮ - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar.
  Ionel Scrioşteanu,
  secretar de stat

  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.233.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructuriişi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursala Regională CF Bucureşticare trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului pentru scoaterea din funcţiune,în vederea valorificării şi, după caz, casăriiCS MTI: 13633330CUI Compania Naţională de Căi Ferate „CFR“ - S.A.: R 11054529
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  Nr. crt.Nr. MF.Codul de clasificareDenumireaDatele de identificareAnul dobândirii/dării în folosinţăValoarea de inventar(lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTipul bunului
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/
  concesiune
  Concesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit
  0123456789101112
  SRCF Bucureşti
  1147766parţial8.10.01Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale, interoperabileTreceri la nivel cu CF = 2 buc. (linia 300 Bucureşti Nord - Braşov km 63 030 şi km 65 229)CF nr. 134774 PloieştiSucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, ConstanţaSucursala Regională CF Bucureşti 1998747.642,18Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioareconcesionateconcesionateimobil
  2147767parţial 8.10.01Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale, neinteroperabileLungimea totală a liniilor CF = 6,524 km; aparate de cale echivalente = 15 buc.; linii CF simple = 3,709 km linii din staţii = 2,815 km; (treceri la nivel = 4 buc.) (linia 312 Câmpina - Câmpiniţa)CF nr. 27543 Câmpina nr. 21817 Poiana Câmpina nr. 27544 CâmpinaSucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, ConstanţaSucursala Regională CF Bucureşti 1998385.734,21Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioareconcesionateconcesionateimobil
  3147769 parţial8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, neinteroperabileLungime = 381,31 ml; nr. de poduri = 3 buc.; nr. de podeţe = 6 buc.; suprafeţe = 1.912,57 ml (linia 312 Câmpina - Câmpiniţa) CF nr. 27543 Câmpina nr. 21817 Poiana Câmpina nr. 27544 Câmpina Sucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, ConstanţaSucursala Regională CF Bucureşti 19982.149.997,05Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioareconcesionateconcesionateimobil
  4147775 parţial 8.10.10Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare, neinteroperabileInstalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice; clădiri = 2 buc. (linia 311 Buda - Slănic, clădire Sc = 14 mp km 7 985 şi clădire Sc = 12 mp km 22 860) CF nr. 21980 Vărbilău nr. 32048 BăicoiSucursalele regionale CF Craiova, Braşov, Galaţi, ConstanţaSucursala Regională CF Bucureşti 19983.049,23Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioareconcesionateconcesionateimobil
  -----


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!