Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.236 din 17 noiembrie 2021privind modificarea datelor de identificare şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului "Casa Barbu Gănescu", înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1120 din 24 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 24-11-2021

  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare, precum şi actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Casa Barbu Gănescu“, înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 2Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi“ îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Culturii, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎŢU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii,
  Bogdan Gheorghiu
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021.Nr. 1.236.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului „Casa Barbu Gănescu“, aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMuzeului Naţional „Constantin Brâncuşi“, pentru care se modifică datele de identificareşi se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

  Nr. MFCodul de clasificareDenumireaDescrierea tehnicăAdresaValoarea de inventar actualizată (lei)Administratorul bunului/CUI
  1650508.24.02Imobil „Casa Barbu Gănescu“ - sediul Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi“Clădire „Casa Barbu Gănescu“ imobil D + P, suprafaţă construită la sol: 257 mp, suprafaţă construită desfăşurată: 502 mp, suprafaţă demisol: 245 mp, suprafaţă parter: 257 mp, teren intravilan aferent: 4.416 mp, împrejmuire din piatră şi lemn: 98,60 mCF 49969Ţara: România, judeţul: Gorj, localitatea Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 211.080.300Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi“ CUI: 41131267
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!