Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.551/1.433/990/2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI Nr. 1.551 din 30 septembrie 2021
 • MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 1.433 din 15 noiembrie 2021
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 990 din 26 octombrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1120 din 24 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 24-11-2021

  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, interimar, ministrul finanţelor şi ministrul muncii şi protecţiei sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUISocietatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.
  Sediul/Adresa: comuna I.L. Caragiale, judeţul DâmboviţaCod unic de înregistrare RO 2978636BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2021
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!