Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.11.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 29 din 16 noiembrie 2021privind încetarea concesiunii acordate prin Licenţa nr. 21.875/2019 pentru explorarea resurselor de cărbune brun din perimetrul Dealul Rusnic, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Incasso Target - S.A., aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 244/2019
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1121 din 24 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 24-11-2021

  Având în vedere:– art. 31 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 302.249 din 12.11.2021, privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.Articolul 1Concesiunea minieră de explorare a cărbunelui brun din perimetrul Dealul Rusnic, judeţul Caraş-Severin, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 21.875/2019, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 244/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 28 iunie 2019, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Incasso Target - S.A., în calitate de concesionar, cu sediul în municipiul Arad, str. Vârful cu Dor nr. 18, ap. 1, judeţul Arad, cod unic de înregistrare 25590810, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J02/593/2009, încetează la data publicării prezentei decizii.Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Daniel Grigoroiu-Norocel
  Bucureşti, 16 noiembrie 2021.Nr. 29.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!