Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.633 din 17 noiembrie 2021pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru administraţie nr. 137/2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L.
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 25 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 25-11-2021

  Având în vedere prevederile:– art. 6 alin. (1) şi ale art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;– art. 8 alin. (7) şi (8) şi ale art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului delegat pentru administraţie nr. 137/2012 privind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii "Eurobusiness Parc Oradea" - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 19 iunie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:Ordinprivind acordarea celui de-al doilea titlu de parc industrial Societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea-S.A.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:Articolul 2 Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea, judeţul Bihor, Şoseaua de Centură - Strada Ogorului nr. 4 şi identificat în baza extraselor de carte funciară pentru informare nr. 175984, 175985, 175991, 175993, 177729, 177365, 177433-177437, 183275, 183276, 187390-187392, 187985, 187986, 187994, 187995, 188154, 188155, 190248, 190284, 192501, 192502, 192791,192792,192800-192803, 192878, 192879,192881-192886, 194245, 195110-195112, 199168, 200230, 201461, 202065, 202082, 202739-202741, 202768-202770, 203017, 203018, 203260, 203283, 203285, 203293, 203294, 203296, 203302, 203303, 203319, 203362, 203490, 204669, 204686-204688, 205877, 205878, 205932, 205933, 206048, 206049, 208032, 208033, 208035 şi 208036, eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Oradea;b) are o suprafaţă de 80,19 ha.
  3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila Zoltan
  Bucureşti, 17 noiembrie 2021. Nr. 1.633.ANEXĂ*) *) Anexa este reprodusă în facsimil. (Anexa la Ordinul nr. 137/2012)
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!