Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 673 din 22 noiembrie 2021pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A ACTIVITĂŢII DE AUDIT STATUTAR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1126 din 25 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 25-11-2021

  În temeiul prevederilor:– art. 12, 43, 50-53, 73-75 şi ale art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei;– 
  Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordinului preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 426/2020 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă;– Normelor privind supravegherea şi controlul îndeplinirii atribuţiilor delegate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 393/2020,
  având în vedere Raportul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar privind evaluarea capacităţii operaţionale a Camerei Auditorilor Financiari din România, precum şi modul de îndeplinire a atribuţiei delegate,preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite următorul ordin:Articolul 1Începând cu data de 3 decembrie 2021 se reînnoieşte pentru o perioadă de 1 (un) an delegarea atribuţiei prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, privind organizarea programelor de formare continuă a auditorilor financiari, astfel cum a fost dispusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 426/2020 pentru delegarea atribuţiei privind organizarea programelor de formare continuă.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, respectiv pe site-ul Camerei Auditorilor Financiari din România.
  Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,
  Georgiana Oana Stănilă
  Bucureşti, 22 noiembrie 2021.Nr. 673.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!