Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.165/1.454/1.039/2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL ENERGIEI Nr. 1.165 din 29 octombrie 2021
 • MINISTERUL FINANŢELOR Nr. 1.454 din 23 noiembrie 2021
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Nr. 1.039 din 2 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1126 din 25 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 25-11-2021

  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,ministrul energiei, ministrul finanţelor şi ministrul muncii şi protecţiei sociale emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul energiei,
  Dan-Dragoş Drăgan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Dan Vîlceanu
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Raluca Turcan
  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.MINISTERUL ENERGIEISocietatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A.
  Bucureşti, sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 9Cod unic de înregistrare RO 33134190BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2021
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!