Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 79 din 25 noiembrie 2021privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAŢILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1126 din 25 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 25-11-2021

  Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICRegulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 12 august 2021, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 41, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă, cu excepţia membrilor Comisiei pentru regulament, Comisiei de validare, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, Comisiei pentru afaceri europene, Comisiei pentru constituţionalitate, Comisiei pentru ştiinţă şi tehnologie, Comisiei pentru tineret şi sport şi ai Comisiei pentru antreprenoriat şi turism, care pot face parte şi din altă comisie permanentă. Pe durata mandatului, membrii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pot opta pentru una dintre comisiile permanente şi pentru una dintre comisiile stabilite ca excepţii în prezentul alineat. Deputaţii pot face parte şi din comisii comune cu Senatul.
  2. La articolul 61, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:3. Comisia pentru industrii şi servicii– industria şi ramurile ei; comerţ interior şi exterior; protecţia consumatorilor; strategii de dezvoltare a industriilor şi a serviciilor; asigurarea resurselor de materii prime şi energie pentru economia naţională; probleme specifice ale privatizării în industrie şi servicii, ale dezvoltării sectorului privat în aceste ramuri; bursele de mărfuri industriale şi servicii; strategii de investiţii; calitatea produselor industriale şi a serviciilor; standarde şi mărci; protecţia investiţiilor şi a mărcilor; progresul tehnic şi dezvoltarea tehnologică; eficienţa şi capacitatea concurenţială a produselor şi serviciilor pe piaţa internă şi externă.3. La articolul 61, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 25, cu următorul cuprins:25. Comisia pentru antreprenoriat şi turism– promovarea turismului şi a serviciilor turistice; dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în industrie şi servicii; implementarea obligaţiilor legislative asumate prin convenţiile internaţionale ratificate de România şi implementarea legislaţiei europene în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi în domeniul turismului.
  Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Camerei Deputaţilor din data de 25 noiembrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  Bucureşti, 25 noiembrie 2021.Nr. 79.------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!