Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 276 din 25 noiembrie 2021privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor şi a Holocaustului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1127 din 25 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 28-11-2021

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul IDupă articolul 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:Articolul 18^1(1)
  Planurile-cadru ale învăţământului liceal şi profesional includ «Istoria Evreilor. Holocaustul» ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun.
  (2) Programa şcolară, manualele, materialele didactice şi metodologiile specifice pentru disciplina «Istoria Evreilor. Holocaustul» se elaborează de către Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» şi membrii Consiliului de onoare prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 174/2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 9 octombrie 2019, şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.(3) Cadrele didactice care predau disciplina «Istoria Evreilor. Holocaustul» pot beneficia de pregătire profesională şi cursuri de perfecţionare de specialitate, în ţară sau în străinătate.
  Articolul IILegea nr. 174/2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 9 octombrie 2019, se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) acordarea Premiului «Constantin Karadja
  2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:Articolul 6^1(1) Muzeul, în colaborare cu Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic şi Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», la propunerea Consiliului de onoare, acordă anual, cu ocazia zilei de 9 octombrie «Ziua Holocaustului», Premiul «Constantin Karadja».(2) Premiul «Constantin Karadja» se acordă cetăţenilor români şi străini, instituţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor organizaţii neguvernamentale din ţară şi din străinătate, pentru merite deosebite în prezentarea şi promovarea istoriei, culturii şi tradiţiilor comunităţilor evreieşti din România, cunoaşterea în plan intern şi internaţional a contribuţiei acestei minorităţi naţionale la evoluţia şi modernizarea societăţii româneşti de-a lungul timpului, protejarea memoriei victimelor Holocaustului, dezvoltarea programelor educaţionale şi de cercetare privind Holocaustul din România, precum şi promovarea combaterii antisemitismului.
  Articolul IIIDisciplina şcolară prevăzută la art. I se include în planurile-cadru ale învăţământului liceal şi profesional ca parte a trunchiului comun începând cu anul şcolar 2023-2024.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU
  Bucureşti, 25 noiembrie 2021.Nr. 276.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!