Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (28.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 324 din 24 noiembrie 2021pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1127 din 25 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 25-11-2021

  Văzând Referatul de aprobare nr. 11.382 din 19.11.2021 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,având în vedere prevederile art. 40,41 şi 41^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:– art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 7 pct. A lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare;
  – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 5 iunie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1, după numărul curent 49 se introduce un nou număr curent, numărul curent 50, cu următorul cuprins:
  50S.C. ZĂULEŢ - S.R.L.Localitatea Sinoe - Grindul LupilorXX
  2. La anexa nr. 2, numărul curent 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  41S.C. BULBOACĂ NICOMIXT - S.R.L.Localitatea Adjud, judeţul Vrancea-X
  3. La anexa nr. 2, numărul curent 68 se abrogă.4. La anexa nr. 3, numărul curent 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  59Morogan, S.C. GOLD FISH BUSINESS - S.R.L.Str. Caraiman nr. 6, construcţie beton nr. 7, incintă VINVICO, municipiul Constanţa-X
  5. La anexa nr. 4, după numărul curent 18 se introduce un nou număr curent, numărul curent 19, cu următorul cuprins:
  19S.C. NEMO PRO DIVING - S.R.L.Localitatea Agigea, Str. Lacului nr. 1, judeţul Constanţa-X
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  Bucureşti, 24 noiembrie 2021.Nr. 324.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!