Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 188 din 18 noiembrie 2021pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1128 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021

  PLENULÎn temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate (17 voturi DA, 1 vot NUL),Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:Articolul IRegulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 182/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Comisia de examinare şi comisia de contestaţii sunt alcătuite din câte 3 membri judecători sau, după caz, procurori, dintre care unul are calitatea de preşedinte al comisiei. În aceste comisii pot fi numiţi şi formatori ai Şcolii Naţionale de Grefieri. O persoană poate face parte dintr-o singură comisie.2. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Pe timpul corectării, colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare. Nota dată de fiecare corector este suma punctajului acordat pentru fiecare subiect, iar nota finală a probei scrise reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare.Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

  judecător Mihai-Bogdan Mateescu
  Bucureşti, 18 noiembrie 2021.Nr. 188.----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!