Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 173 din 26 octombrie 2021pentru aprobarea Normelor de protecţie fizică în domeniul nuclear
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021


  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, având în vedere art. 5 alin. (1) şi art. 35 lit. a) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare Referatul nr. 19.648 din 19.10.2021,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele de protecţie fizică în domeniul nuclear, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1130 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 382/2001 privind aprobarea Normelor de protecţie fizică în domeniul nuclear, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 30 noiembrie 2001.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,
  Cantemir Marian Ciurea-Ercău
  Bucureşti, 26 octombrie 2021.
  Nr. 173.ANEXĂ Deschideți NORMEde protecţie fizică în domeniul nuclear

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!