Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (27.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.725 din 22 noiembrie 2021privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021

  În conformitate cu prevederile art. 16^2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor în Domeniul Arheologiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia patrimoniu cultural şi Direcţia economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Bucureşti, 22 noiembrie 2021.
  Nr. 3.725.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor înDomeniul Arheologiei

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!