Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (23.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.734/C/2.432/2021pentru constituirea Comisiei medicale de specialitate şi a Comisiei medicale de specialitate pentru soluţionarea contestaţiilor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor concrete de expertizare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, care pot suferi de o boală psihică
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI Nr. 4.734/C din 29 septembrie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 2.432 din 12 noiembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021

  În temeiul dispoziţiilor art. 50 alin. (1) şi ale art. 89^27 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei, interimar, şi ministrul sănătăţii, interimar, emit următorul ordin:Articolul 1
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se constituie Comisia medicală de specialitate şi Comisia medicală de specialitate pentru soluţionarea contestaţiilor şi se stabilesc condiţiile concrete de expertizare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice (INEC), care pot suferi de o boală psihică.
  Articolul 2Cele două comisii funcţionează în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu aflat în subordinea Ministerului Justiţiei şi au componenţa prevăzută în anexa nr. 1.Articolul 3Metodologia de expertizare psihiatrică a personalului menţionat la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 4Baremul medical pentru determinarea existenţei unei boli psihice de natură să împiedice exercitarea funcţiei în mod corespunzător de către personalul menţionat la art. 1 este prevăzut în anexa nr. 3.
  Articolul 5Modelul Fişei medicale pentru consemnarea rezultatelor expertizării psihiatrice a personalului menţionat la art. 1 este prevăzut în anexa nr. 4.Articolul 6Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 7Centrul de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu aflat în subordinea Ministerului Justiţiei, INEC, instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiţiei, interimar,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul sănătăţii, interimar,
  Cseke Attila Zoltán
  Anexa nr. 1A. COMPONENŢA Comisiei medicale de specialitate
  Nr. crt.Membrii comisieiGrad profesional
  1.Prof. dr. Gabriela Marian, preşedinteMedic primar
  2.Dr. Brânduşa Ecaterina FocşenanuMedic primar
  3.Dr. Jenica Daniela SichitiuMedic primar
  B.
  COMPONENŢA Comisiei medicale de specialitate pentru soluţionarea contestaţiilor
  Nr. crt.Membrii comisieiGrad profesional
  1.Conf. univ. dr. Ion Udriştoiu, preşedinteMedic primar
  2.Dr. Dan RoşcaMedic primar
  3.Dr. George Alexandru StercuMedic specialist
  Anexa nr. 2 Deschideți METODOLOGIEde expertizare psihiatrică a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelorjudecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalisticăşi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrulInstitutului Naţional de Expertize Criminalistice, care pot suferi de o boală psihicăAnexa nr. 3BAREMUL MEDICALpentru determinarea existenţei unei boli psihice de natură să împiedice exercitarea funcţiei de către personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

  Nr. crt.Tulburări psihice şi de comportamentCategoria
  1.Tulburări psihice organiceInapt
  2.Tulburări psihice şi de comportament induse de consumul de alcool şi substanţe psihoactiveInapt
  3.Schizofrenie, tulburări schizoafective şi deliranteInapt
  4.Tulburări afective bipolareInapt
  5.Tulburări depresive - forme severeInapt până la remisie
  6.Tulburări fobic-anxioase - forme severeInapt până la remisie
  7.Tulburări obsesiv-compulsive - forme severeInapt până la remisie
  8.Reacţii la stres sever şi tulburări de adaptare - forme severeInapt până la remisie
  9.Tulburări disociativeInapt
  10.Tulburări de personalitateInapt
  Anexa nr. 4FIŞA MEDICALĂpentru consemnarea rezultatelor expertizării psihiatriceNumele ..............................................Prenumele .....................................Sex: M/F ....., vârsta .......... data naşterii .............Adresa .............................................Funcţia .............................................Declar pe propria răspundere că nu sunt în evidenţă cu epilepsie, boli psihice, boli neurologice, diabet şi nu sunt în tratament pentru boli neuropsihice .................................. .A. Rezultate expertizare psihiatrică şi psihologică în dinamică - spital psihiatrie (Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“).........................................................Date de la locul de muncă sau de la familie - dacă este cazul .......................................Investigaţii paraclinice - dacă este cazul ........................................Concluzii:a)
  fără manifestări psihopatologice la momentul examinării;
  b) diagnostic: ...............................................
  AVIZ MEDICAL:Pentru exercitarea funcţiei ..........................................
  B. Evaluare psihiatrică (Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu - Ministerul Justiţiei)Antecedente heredocolaterale psihiatrice:...............................................................Antecedente personale patologice psihiatrice:..................................................Tratamente la momentul examinării: ..........................................Modificări psihopatologice:– de percepţie: ................................................................– 
  de atenţie: .......................................................
  – de memorie: .................................................– de gândire: .......................................................– de dispoziţie: .......................................................
  Modificări de:– ritm nictemeral: .......................................................– apetit alimentar: .................................................– randament util: .....................................................– vocabular: ...................................................– comportament: .................................................
  C. Recomandări:........................................................................................................... Medic medicina muncii,.................….. (semnătura şi parafa) Medic expertiza capacităţii de muncă,.............................
  (semnătura şi parafa) Preşedintele comisiei,........................... (semnătura şi parafa)
  -----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!