Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.01.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 1.166 din 25 noiembrie 2021privind conferirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1134 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021

  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 6 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios, aprobată prin Legea nr. 543/2001, cu modificările ulterioare,cu prilejul Zilei Naţionale a României, în semn de apreciere pentru deosebitul profesionalism dovedit în îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice Serviciului de Protecţie şi Pază,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:Articolul 1Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, persoanei prevăzute în anexa nr. 1* care face parte integrantă din prezentul decret.Articolul 2Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 2* care face parte integrantă din prezentul decret.Articolul 3Se conferă Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 3* care face parte integrantă din prezentul decret.Articolul 4Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4* care face parte integrantă din prezentul decret.
  Articolul 5Se conferă Crucea Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 5* care face parte integrantă din prezentul decret.Articolul 6Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa I, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 6* care face parte integrantă din prezentul decret.Articolul 7Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 7* care face parte integrantă din prezentul decret.
  Articolul 8Se conferă Medalia Naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 8* care face parte integrantă din prezentul decret.*Anexele nr. 1-8 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Bucureşti, 25 noiembrie 2021.Nr. 1.166.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!