Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (10.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECRET nr. 1.163 din 25 noiembrie 2021privind conferirea Ordinului şi Medaliei Bărbăţie şi Credinţă
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1136 din 26 noiembrie 2021Data intrării în vigoare 26-11-2021

  În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), ale art. 8 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 528/2003 privind Medalia Bărbăţie şi Credinţă, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 413/2004 privind Ordinul Bărbăţie şi Credinţă, cu modificările ulterioare,cu prilejul Zilei Naţionale a României, în semn de apreciere pentru contribuţia importantă adusă la îndeplinirea cu succes a misiunilor specifice Serviciului Român de Informaţii,Preşedintele României d e c r e t e a z ă:Articolul 1Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă, în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 1* care face parte integrantă din prezentul decret.Articolul 2Se conferă Ordinul Bărbăţie şi Credinţă, în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 2* care face parte integrantă din prezentul decret.Articolul 3Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a II-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 3* care face parte integrantă din prezentul decret.Articolul 4Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a, cu însemn pentru militari, persoanelor prevăzute în anexa nr. 4* care face parte integrantă din prezentul decret.
  Articolul 5Se conferă Medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa a III-a, cu însemn pentru civili, persoanelor prevăzute în anexa nr. 5* care face parte integrantă din prezentul decret.* Anexele nr. 1-5 conţin informaţii clasificate şi urmează regimul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
  PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS
  În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Bucureşti, 25 noiembrie 2021.Nr. 1.163.-----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!